Umiarkowana aktywność w podeszłym wieku zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

aktywność fizyczna w podeszłym wieku
2 min aby przeczytać artykuł

Opublikowane na łamach magazynu European Journal of Preventive Cardiology badanie dotyczące aktywności osób starszych, pokazuje, iż umiarkowana aktywność fizyczna jest w stanie uchronić przed chorobami serca.

Umiarkowana aktywność fizyczna a mniejsze ryzyko

Badanie przeprowadzono na ponad 24 tys. osób w wieku od 39 do 79 lat. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy aktywność fizyczna u osób w średnim, jak również w podeszłym wieku w tym samym stopniu zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe w obu grupach.

Uczestnicy byli rejestrowani pomiędzy 1993 a 1997. Badanie trwało 18 lat. Przy rejestracji pacjenci wypełniali kwestionariusz dotyczący stylu życia i zdrowia, przeszli badanie fizykalne i dodatkowo oddali próbkę krwi. Kwestionariusz był narzędziem oceniającym aktywność fizyczną osób. Dzięki temu podzielono ich na 4 grupy: aktywni, średnio aktywni, średnio nieaktywni oraz nieaktywni.

Po skończonym badaniu w 2015 przeanalizowano dane. Biorąc pod uwagę stan aktywności fizycznej oraz czas do zajścia zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej, podzielono osoby na 3 grupy wiekowe: poniżej 55 roku życia, pomiędzy 55 a 65, oraz powyżej 65 roku życia.

Spacery

Istotne statystycznie okazało się badanie w grupie osób w podeszłym wieku. Okazało się, że u osób średnio nieaktywnych w porównaniu z osobami nieaktywnymi, ryzyko śmierci z powodu choroby sercowo-naczyniowej było o 14% mniejsze. U osób aktywnych w porównaniu z nieaktywnymi ryzyko było o 12% mniejsze.

Oznacza to, iż u osób w podeszłym wieku najlepsza jest bardzo umiarkowana aktywność. Dlatego powinno się je zachęcać do spacerów, robienia lekkich prac domowych, czy też jeśli jest to możliwe zajmowania się np. ogródkiem.

Rekomendacje dla zdrowych osób w średnim wieku, zmniejszające ryzyko chorób sercowo-naczyniowych to 150 minut tygodniowo umiarkowanych albo 75 minut tygodniowo intensywnych ćwiczeń aerobowych.

źródło:

www.sciencedaily.com

ilustracja:

pixabay.com