Nie podejmujmy ważnych decyzji, gdy jesteśmy głodni

decyzja_głodny
3 min aby przeczytać artykuł

Podejmowanie decyzji oraz impulsywne zachowanie w momencie, gdy jesteśmy głodni było przedmiotem badań naukowców z University of Gothenburg.

Grelina

Ośrodek głodu i sytości zlokalizowany jest w podwzgórzu, które jest odpowiedzialne za wiele podstawowych funkcji fizjologicznych człowieka, jak również za zachowania instynktowne.

Do tegoż ośrodka przekazywane są z organizmu cztery rodzaje sygnałów: hormonalne, metaboliczne, motoryczne oraz termiczne. Opisywany tutaj przypadek dotyczy sygnałów hormonalnych, a dokładniej wytwarzanej głównie w żołądku greliny.

Grelina jest hormonem peptydowym wytwarzanym w momencie, gdy jesteśmy głodni. Największe stężenie we krwi zaobserwowano tuż przed jedzeniem. Po otrzymaniu pokarmu, jej poziom maleje.

Niekontrolowane zachowanie

Badacze porównali zachowanie badanych szczurów z tym jak czasami postępuje człowiek. Kiedy jesteśmy głodni, sięgamy po kanapkę, nawet jeśli wiemy, że za chwilę będzie obiad, który nam długotrwałe nasycenie.

Szczury były wyuczone tak, że dostawały słodką nagrodę wtedy, kiedy naciskały dźwignię „go”, bądź dostawały nagrodę, w momencie gdy powstrzymywały się od przyciśnięcia dźwigni „no go”. Każda z tych czynności była wykonywana po otrzymaniu konkretnego sygnału jak na przykład zaświecenie światła, bądź dźwięk dzwonka.

Po zaaplikowaniu greliny bezpośrednio do mózgu, co imitowało jej produkcję w żołądku, szczury zaczęły działać impulsywnie. Pomimo dawanego sygnału, aby nie naciskały dźwigni „no go”, robiły to, chociaż oznaczało to utratę słodkiej nagrody.

Podobne impulsywne decyzje podejmują ludzie głodni. Przedkładają zjedzenie szybko czegoś niezdrowego, aby natychmiast poczuć przyjemność nad zdrową dietę, która przynosi długotrwałe korzyści.

Na szczęście kiedy zaprzestano podawania szczurom greliny, impulsywne działania zostały w znacznym stopniu zablokowane.

Zaburzenia neuropsychiatryczne i behawioralne

Choroby takie jak ADHD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia odżywiania, a także uzależnienie od leków mają wspólną cechę jaką jest impulsywność.

Badania wykazały, że podwyższony poziom greliny powoduje długotrwałe zmiany w tych obwodach mózgu, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Zauważono, że wstrzyknięta do mózgu grelina spowodowała takie same zmiany w genach i enzymach związanych z dopaminą, jakie występują przy ADHD oraz zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych.

Możliwe, że kontrolowanie poziomu greliny będzie w przyszłości jednym ze sposobów walki z chorobami charakteryzującymi się impulsywnością, a także z zaburzeniami odżywiania.

 

Źródło:

Jan Gawęcki „ Żywienie człowieka, podstawy nauki o żywieniu”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012

www.gu.se

Ilustracja:

pixabay.com